Navigácia

Streda 1. 6. 2016

Počet návštev: 223094

Vitajte na stránke našej školy

 • Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 6.6.2016 v ZŠ Cernina o 15.30 hodine. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Dňa 5. mája 2016, žiaci 1. stupňa našej školy uskutočnili turistický výstup na horu Makovica. Cieľom tohto výstupu bolo značkovanie trasy pri príležitosti sobotňajšieho 23. výstupu na horu Makovica a k pamätníku svätého Floriána, a tiež rozvoj pohybových schopností žiakov v náročnejšom teréne. Po namáhavom výstupe si žiaci sami pripravili opekačku a nakoniec si aj zasúťažili v rôznych hrách. Ich pekný výlet sa však skončil predčasne, lebo sa  prihnala dosť silná búrka. Napriek tomu majú žiaci z tejto akcie nezabudnuteľný a príjemný zážitok.

 • 22.4.2016 v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku sme si rôznymi aktivitami pripomenuli Deň Zeme. Cieľom tohto dňa bolo poukázať na význam ochrany prírody  a životného prostredia, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty.

  Podujatie začalo spoločným privítaním, rozdaním tombolových lístkov a zasadením stromčeka v areáli školy. Nasledovali prednášky a besedy o globálnych problémoch našej Zeme. Šikovní žiaci túto tému zobrazili vo svojich výtvarných prácach. Pokračovalo sa čistením a skrášľovaním okolia školy. Deviataci položili základy novej skalky a vysadili nové okrasné stromčeky, čím spríjemnili prostredie sebe aj svojim spolužiakom.

 • 22. 4. 2016

  Vedenie základnej školy v Cernine Vás pozýva na rodičovské združenie - voľba členov z rodičov do rady školy druhé kolo, ktoré sa uskutoční dňa 25.04.2016 (pondelok) o 15.30.

   

  V Cernine 22.04.2016    Mgr. Kveta Kostiková

                                  riaditeľ školy

 • 15. 4. 2016

  V septembri už budeš žiačik,

  žiadny škôlkar, no prváčik.

  Už sa spolu poznáme,

  v septembri Ťa čakáme :)

  Takže naši škôlkari majú zápis úspešne za sebou a do septembra si môžu ešte plnými dúškami užívať škôlkarské dni. No ale potom samozrejme  nastanú školské povinnosti.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Cernina
  Cernina 30, 090 16 Cernina
 • + 421 054 7562218

Fotogaléria