Navigácia

Utorok 21. 10. 2014

Počet návštev: 137869

Vitajte na stránke našej školy

 • Hudobný koncert

  Našu základnú školu navštívil hudobník a učiteľ Viktor Guľváš s programom plným veselých pesničiek.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

  2. septembra 2014 sa otvorili brány našej základnej školy. Žiakov čakalo slávnostné otvorenie, príhovor pani riaditeľky, privítanie všetkých žiakov. Najviac pozornosti sa venovalo našim novým prváčikom a ich rodičom. Noví prváčikovia spoznali svoju pani učiteľku a nahliadli aj do triedy, kde si budú plniť svoje školské povinnosti.

  Milí naši žiaci,

 • Exkurzia

  Žiaci 2.-4.ročníka sa zúčastnili exkurzie v Ukrajinskom múzeu, kde sa oboznámili s jednotlivými exponátmi a prezreli si miestnu prírodovednú a historickú výstavu. Ďalšia naša zastávka bola v Ľudovej škole umenia, kde si žiaci pozreli nádherné divadelné predstavenie v rusínskom jazyku pod názvom „Pripovidki z lisa“. Žiaci sa tomuto predstaveniu náramne tešili, čo následne ocenili veľkým potleskom.

 • Školský výlet

  Uskutočnili sme školský výlet do Bardejovských Kúpeľov. Počas výletu sme navštívili skanzen, kde bola uskutočnená  prehliadka jednotlivých exponátov a budov z minulosti. Súčasťou školského výletu bolo aj absolvovanie jednotlivých cvikov a úkonov na Kyslíkovej dráhe, ktorá sa nachádza v tomto kúpeľnom meste. Neskôr sa žiaci oboznámili s minerálnymi prameňmi, z ktorých mohli aj ochutnať. Tento krásny slnečný deň sa vydaril, čo bolo vidieť z rozžiarených tvárí našich žiakov.

 • Medový štetec

  POS v spolupráci so ZOSZ včelárov vo Svidníku zorganizovali okresnú súťaž „Medový štetec“, na ktorej sa zúčastnili naše šikovné žiačky, ktoré sa opäť výborne umiestnili. Ráchel Sabolová (4. roč.) získala prvé miesto a Tamara Alexovičová (5. roč.) získala druhé miesto.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Cernina
  Cernina 30, 090 16 Cernina
 • + 421 054 7562218

Fotogaléria