Navigácia

Nedeľa 26. 10. 2014

Počet návštev: 138662

Vitajte na stránke našej školy

 • Deň zdravej výživy - 16.10.2014

  Súčasná doba je plná nezdravého životného štýlu. Cieľom akcie bolo pomôcť žiakom pochopiť zmysel starostlivosti o vlastné telo a ukázať im cestu k zdravej životospráve.

 • Školský klub detí - OPEKAČKA

  Jedno krásne jesenné popoludnie sme sa vybrali do prírody. Rozhodli sme sa pre príjemnejšie strávenie popoludňajšej činnosti v ŠKD. Žiaci si doniesli špekáčiky, klobásky, vystrúhali sme si paličky, založili ohník a pri veselom speve opekali dobroty.

 • Literárno-výtvarná súťaž Farebný svet

  V Tatranskej galérii v  Poprade 14.10.2014 vrcholilo slávnostné otvorenie výstavy spojené s vyhodnotením literárno-výtvarnej súťaže  Farebný svet. V tejto celoslovenskej súťaži naša žiačka Rebeka Cinová v literárnej sekcii s rozprávkou Čertova svadba získala 1. miesto. Zúčastnení si mohli v rámci tvorivých dielní vlastnoručne v skupinách pod dohľadom odborníkov vyskúšať vytvoriť originálnu ilustráciu k prečítanej rozprávke.  Podujatie sa vydarilo. Víťazke gratulujeme a prajeme na literárnom poli ďalšie úspechy.

 • Deň cudzích jazykov

  26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov. Ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, si aj naša škola 26. septembra pripomína Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl. Nie vždy je však zvládnutie cudzieho jazyka jednoduché. V tento deň sa na našej škole žiaci 3. až 9. ročníka zapojili do aktivít, ktoré prebiehali na hodinách anglického jazyka. Žiaci 3. – 5. ročníka využili svoje výtvarnícke nadanie,  pripravili nástenku a sledovali rozprávku The Three Little Pigs. Žiaci 6. ročníka upiekli chutný koláč Apple Pie a žiaci 7. – 9. ročníka si vyskúšali svoje vedomosti v kvíze o Veľkej Británii. Žiaci sa aktívne zapojili do všetkých činností a zábavnou formou si precvičili vedomosti v anglickom jazyku.

 • Hudobný koncert

  Našu základnú školu navštívil hudobník a učiteľ Viktor Guľváš s programom plným veselých pesničiek.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Cernina
  Cernina 30, 090 16 Cernina
 • + 421 054 7562218

Fotogaléria