Navigácia

2012 2013 2014 2015 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

2012

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH

s cenami vyššími ako 1000 EUR bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Verejný obstarávateľ:

Základná škola, Cernina 30

IČO: 036158313

 

za obdobie od:01.10.2012 do 31.12.2012

 

P.Č.

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

V EUR bez DPH

 

Identifikácia  uchádzača

 

1.

Dodávka plynu

1 041,67

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a825 11 Bratislava 26

2.

Dodávka plynu

1 722,50

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a                        825 11 Bratislava 26

3.

Dodávka plynu

2028,33

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a825 11 Bratislava 26

4.

Plastové okná – 2 triedy, kabinet

3431,67

Ján Kaliňak

Vyšná Jedľová 38

5.

Žiacke počítačové zostavy

2246,65

ADM COM

Makovická

Svidník

6.

Služby vo verejnom obstarávaní

2058,60

Tatra Tender

Juraj Revický

Krčméryho 16

Bratislava

7.

Stoly, stoličky

2 756,16

My dva Slovakia

Lamačská cesta 45

Bratislava

 

8.

Plastové okná – školská jedáleň

1 800, 88

Juraj Klim-J.K.D.mont

J.Gagarína148/8

Svidník

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Cernina
    Cernina 30, 090 16 Cernina
  • + 421 054 7562218

Fotogaléria