Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Cernina
  Cernina 30, 090 16 Cernina
 • + 421 054 7562218, 0911 420 443

Pondelok 23. 5. 2022

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránke našej školy

 • Testovanie žiakov 5.ročníka - 18.máj 2022 (streda)  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 5-2022 je z predmetov:

  Matematika a Slovenský jazyk a literatúry

  sa uskutoční


  18.mája 2022 (streda).


  Harmonogram testovania T5 2022:

  Harmonogram testovania T5 2022: Harmonogram_T5_-_2022.pdf

  Základné informácie o T5 2022: Zakladne_informacie_T5_2022(1).pdf


  Odpoveďové hárky na nácvik a prípravu na T5 a spôsob zapisovania odpovedí:

  - matematika: OH_-T5_vzor_MAT_sj.pdf

  - slovenský jazyk a literatúra: OH_-_T5_vzor_SJL.pdf

 • Medzinárodný deň Rómov

  Rómska kultúra a tradície tvoria neoddeliteľnú súčasť našich spoločných kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva Slovenska.

  Aj tento rok sme 8. apríl vnímali ako príležitosť pripomenúť si význam tohto dňa a bohatosť rómskej kultúry, tradícií a dejín. Naša škola už dlhodobo spolupracuje s Občianskym združením Ďakujem- ,,Paľikerav". Veríme, že ich už dlhšie sľúbenej besedy sa napokon dočkáme. Aby sme však nečinne nesedeli, pripravili sme pre žiakov aktivity týkajúce sa danej témy.

  Diskusia o Rómoch, tvorba ich vlajky a hymna sa žiakom páčili. Náladu taktiež úžasne dopĺňali rómske ľudové piesne.

 • Zápis do 1. ročníka

  21. apríl bol pre našu školu veľkým dňom. Konal sa u nás slávnostný zápis detí do 1. ročníka základnej školy. Azda najväčším dňom však bol pre budúcich prvákov a ich rodičov. Na úvod ich privítali naši žiaci krátkym hudobným programom. Potom už budúci prváci museli preukázať svoje znalosti: počítali, kreslili, priraďovali, predstavili nám všetko to, čo má budúci prvák vedieť. Sme presvedčení, že všetkým sa bude dariť a my sa už na nich v septembri tešíme.

 • Deň Zeme

  Ľudia si každoročne 22. apríla pripomínajú Svetový deň Zeme. Deň Zeme je medzinárodný ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje na negatívne dopady ničenia životného prostredia a apeluje na potrebu recyklácie odpadu. Pri tejto príležitosti 22. apríla boli žiakom zábavnou formou vysvetlené základné pojmy týkajúce sa problematiky recyklácie, správneho rozoznávania a triedenia odpadu a celkového dopadu odpadu na životné prostredie. Hlavným cieľom bolo zvýšiť environmentálne povedomie detí, na základe ktorého si budú schopné vybudovať pozitívny vzťah k ochrane životného prostredia.

 • Priestory našej školy si vždy skrášľujeme. Pozrite sa ako to vyzerá "u nás" teraz na jar.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Cernina
  Cernina 30, 090 16 Cernina
 • + 421 054 7562218, 0911 420 443

Fotogaléria