Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Cernina
  Cernina 30, 090 16 Cernina
 • + 421 054 7562218

Sobota 24. 10. 2020

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránke našej školy

 • Každé ochorenie žiaka zákonný zástupca hlási triednemu učiteľovi.

  Ak žiak zostáva doma po sebe idúcich päť dní, môže ho ospravedlniť rodič, ale za podmienky, že to konzultoval s detským lekárom, aby si mohol triedny učiteľ preveriť neprítomnosť žiaka.

  Ak žiak bude chýbať viac ako päť dní, je rodič povinný predložiť triednemu učiteľovi potvrdenie (ospravedlnenie) od všeobecného lekára pre deti a dorast.

  Ak žiak zostane doma viac ako tri po sebe idúce dni (vrátane víkendu), rodič musí vždy po návrate žiaka do školy predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka.

 • Vzhľadom na narastajúci počet ochorení COVID – 19 sme prijali nové opatrenia:

  - povinné rúška aj pre žiakov na 1. stupni od pondelka 12.10.2020 a samozrejme aj na 2.stupni; v interiéri a aj exteriéri,

  - zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu každý deň minimálne dve rúška,

  - otvorenie krúžkovej činnosti z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sa odkladá na neurčito,

  - pri vstupe do školy každý žiak absolvuje ranný filter – dezinfekcia rúk, meranie teploty

 • Otvorenie školského roka 2020/2021

  Milí žiaci a rodičia,

  školský rok 2020/2021 začneme v stredu 2. septembra o 9,00 netradične v triedach a v rúškach. Žiaka 1. ročníka môže sprevádzať iba jeden rodič!

  Každý žiak pri nástupe do školy donesie vyplnený zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Bez podpísaného tlačiva nebudú žiaci pustení do budovy školy!

  Povinnosti zákonného zástupcu:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode
 • „Náramky priateľstva“ v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku

  Dňa 19. júna sa žiaci 5. ročníka zúčastnili tvorivej dielne v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Pani lektorka si pre nás pripravila výklad tradičného ľudového odievania v regióne Svidník s názornou ukážkou priamo v expozícií ľudovej kultúry. Žiaci si mali možnosť prezrieť dobové kroje, poľnohospodárske a hospodárske náradia, ktoré kedysi používali naši predkovia. Po tejto časti exkurzie sme sa spoločne presunuli do miestnosti, kde bola pre nás pripravená tvorivá dielňa – „náramky priateľstva.“ Po názornej ukážke pletenia náramkov sme sa smelo pustili do vlastnej výroby. Každý jeden z nás si odniesol domov svoj vlastný náramok priateľstva.

 • Výtvarná súťaž „Kde bolo tam bolo....“

  Podduklianska knižnica vo Svidníku a jej pobočka Bibliobus vyhlásila na obdobie november 2019 – marec 2020 detskú výtvarnú súťaž „Kde bolo, tam bolo...Rozprávkové kráľovstvo očami rukami detí“, ktorá bola určená pre žiakov základných škôl v okrese Svidník a okrese Stropkov. Zo 79. výtvarných prác sa žiaci našej školy v kategórií Priestorové práce II. stupeň, umiestnili na krásnom 1. mieste s kolektívnou prácou: Perníková chalúpka – Janko a Marienka. Žiakom, ktorí sa podieľali na tomto výtvarnom diele srdečne blahoželáme a želáme im ešte veľa tvorivosti a kreativity do ďalších súťaží. Výstavu výtvarných prác je možné si pozrieť v Podduklianskej knižnici do konca júna 2020.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Cernina
  Cernina 30, 090 16 Cernina
 • + 421 054 7562218

Fotogaléria