Navigácia

 • Testovanie žiakov 5.ročníka - 18.máj 2022 (streda)

  Testovanie žiakov 5.ročníka - 18.máj 2022 (streda)  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 5-2022 je z predmetov:

  Matematika a Slovenský jazyk a literatúry

    sa uskutoční


       18.mája 2022 (streda).


  Harmonogram testovania T5 2022:  

  Harmonogram testovania T5 2022: Harmonogram_T5_-_2022.pdf

  Základné informácie o T5 2022: Zakladne_informacie_T5_2022(1).pdf


  Odpoveďové hárky na nácvik a prípravu na T5 a spôsob zapisovania odpovedí:

  - matematika:  OH_-T5_vzor_MAT_sj.pdf

  - slovenský jazyk a literatúra: OH_-_T5_vzor_SJL.pdf


  Špecifikácia testu z MAT:  Specifikacia_testu_z_matematiky_-_T5_2022.pdf

  Špecifikácia testu zo SJL:   Specifikacia_testu_z_vyucovacich_jazykov_-_T5_2022.pdf​​​​​​​


  Bližšie info a testy z min. rokov na stránke NÚCEM:

   www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

 • Medzinárodný deň Rómov

  Medzinárodný deň Rómov

  Rómska kultúra a tradície tvoria neoddeliteľnú súčasť našich spoločných kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva Slovenska. 

  Aj tento rok sme 8. apríl vnímali ako príležitosť pripomenúť si význam tohto dňa a bohatosť rómskej kultúry, tradícií a dejín. Naša škola už dlhodobo spolupracuje s Občianskym združením Ďakujem- ,,Paľikerav". Veríme, že ich už dlhšie sľúbenej besedy sa napokon dočkáme. Aby sme však nečinne nesedeli, pripravili sme pre žiakov aktivity týkajúce sa danej témy.

  Diskusia o Rómoch, tvorba ich vlajky a hymna sa žiakom páčili. Náladu taktiež úžasne dopĺňali rómske ľudové piesne.

  Veríme, že sa nám podarilo spomínanými aktivitami zvýšiť povedomie u majoritnej spoločnosti.

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka

  21. apríl bol pre našu školu veľkým dňom. Konal sa u nás slávnostný zápis detí do 1. ročníka základnej školy. Azda najväčším dňom však bol pre budúcich prvákov a ich rodičov. Na úvod ich privítali naši žiaci krátkym hudobným programom. Potom už budúci prváci museli preukázať svoje znalosti: počítali, kreslili, priraďovali, predstavili nám všetko to, čo má budúci prvák vedieť. Sme presvedčení, že všetkým sa bude dariť a my sa už na nich v septembri tešíme.

 • Deň Zeme

  Deň Zeme

  Ľudia si každoročne 22. apríla pripomínajú Svetový deň Zeme. Deň Zeme je medzinárodný ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje na negatívne dopady ničenia životného prostredia a apeluje na potrebu recyklácie odpadu. Pri tejto príležitosti 22. apríla boli žiakom zábavnou formou vysvetlené základné pojmy týkajúce sa problematiky recyklácie, správneho rozoznávania a triedenia odpadu a celkového dopadu odpadu na životné prostredie. Hlavným cieľom bolo zvýšiť environmentálne povedomie detí, na základe ktorého si budú schopné vybudovať pozitívny vzťah k ochrane životného prostredia.

  Jednou z aktivít sviatku našej Zeme je aj výsadba záhonu detí zo Školského klubu. Sadením sa však ich práca nekončí, o rastlinky sa musia starať naďalej a  pravidelne. Držme si prsty nech je to dobrý štart pre budúcich záhradkárov. Práca s rastlinkami ich nadchla a veľmi bavila.

  Žiaci 1.stupňa so svojimi vyučujúcimi vyčistili okolie školy od odpadkov, separovali vyzbieraný odpad a z odpadového materiálu vyrobili maketu hradu. 

 • Jarná výzdoba našej školy

  Priestory našej školy si vždy skrášľujeme. Pozrite sa ako to vyzerá "u nás" teraz na jar. 

 • Veľká noc ...

  Aj vy ste si užili Veľkú noc? Symbolom jari a osláv veľkonočných sviatkov je aj pečenie barančeka. Deti zo ŠKD sa do toho pustili pred samotnými sviatkami a hneď si na ňom aj pochutnali.

 • ZÁPIS do 1. ročníka v školskom roku 2022/23

   

   

 • „RÓMOVIA RECITUJÚ“

  Vyhlásenie výsledkov krajského kola recitačnej súťaže RÓMOVIA RECITUJÚ“ pod záštitou OZ Ďakujem – „Paľikerav“ v Košiciach sa konalo online formou 10.4.2022. Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu bolo krajské kolo realizované v marci 2022 zaslaním videonahrávky. Súťaže sa zúčastnili 3 žiačky: Annamária Karalová, Tamara Ferencová a Viktória Horvathová. Recitátorka v rómskom jazyku Tamara Ferencová získala 3. miesto.

  Gratulujeme a srdečne blahoželáme. 

 • ČÁRY MÁRY ALEBO ZÁHADA STRATENÉHO PRÚTIKA

  Detektívna rozprávka o hľadaní strateného prútika - príbeh čarodejnice, ktorá pri svojom pátraní stretáva zaujímavých ľudí (Indiánov, Námorníka). Pomocou svojej vytrvalosti, vynaliezavosti a vtipu sa dostane k nečakanému rozuzleniu.

  Takéto zaujímavé pondelkové dopoludnie sme mali možnosť zažiť tento týždeň. Po dlhom, dlhom čase sme sa opäť "naživo" preniesli do krajiny rozprávok a pesničiek.

  Ďakujeme

 • Marec - mesiac bohatý na čítanie

  Marec - mesiac bohatý na čítanie

  V mesiaci marec, ktorý je už oddávna venovaný knihám, sme so žiakmi podnikli rôzne aktivity, aby sme mu vzdali aj my úctu. Začali sme čitateľským maratónom, v ktorom boli tí najrýchlejší odmenení diplomom. V školskej knižnici žiaci hádali a opravovali „pokazené“ rozprávky. Spravili sme si spoločný komiks a tí najmenší zhotovili papierové postavičky z najznámejších detských rozprávok. Starší žiaci zistili, že aj s knihou v ruke sa dá relaxovať.

 • Nie je klokan ako klokan

  Nie je klokan ako klokan

  A ten dnešný si pekne poskákal z jednej úlohy do druhej, keď sa zapojení žiaci pokúšali spolu s ním vyriešiť matematické, no hlavne logické úlohy.

  Dúfame, že sa im všetkým darilo.

 • Veľkonočné tvorenie

  Veľkonočné tvorenie

  Šibi, ryby, mastné ryby,

  kus koláča, od korbáča,

  ja chcem iba máličko,

  veľkonočné vajíčko.

   

   

  ... Ani my sme nelenili

  a takéto vajíčko sme vytvorili....

 • 22. marec - Svetový deň vody

  22. marec - Svetový deň vody

  V tento deň sa žiaci 1. stupňa našej školy dozvedeli o kolobehu vody v prírode, o tom, aká je voda pre nás vzácna, aká je to zdravá tekutina na pitie oproti sladeným nápojom, aké sú základné pravidlá pitného režimu, ako vodou šetriť a ako ju svojim pričinením chrániť.

  Všetci žiaci si pripili pohárom čistej vody a zhotovili záložky v podobe vodnej kvapky o šetrení vody. Prváci a druháci zistili, že aj voda dokáže byť maliarom a hravou formou vytvárali na výkres rôzne farebné obrazce pomocou vody a krepového papiera. 

  Tretiaci a štvrtáci na záver absolvovali krátky kvíz o vode aj si spievali o tejto vzácnej tekutine piesne.

  Žiaci druhého stupňa si potrebu a vzácnosť vody v žití človeka pripopmenuli rôznymi aktivitami - projektovou činnosťou, kvízom a inými zábavnými činnosťami.

 • Môj sen lízatko

  Môj sen lízatko

  V tomto školskom roku sa aj žiaci 1.stupňa našej školy zapojili do výtvarnej súťaže "Môj sen lízatko", ktorú každoročne organizuje Múzeum lizaka v Jasle v Poľsku v spolupráci s POS vo Svidníku. Za svoje tvorivé práce boli úspešne ocenení diplomom a každý z nich získal bezplatný vstupný lístok do Múzea lizaka v Jasle.

 • Poznávacia záhrada

  Poznávacia záhrada

  V rámci projektu "Poznávacia záhrada" sme sa so žiakmi 3.ročníka vybrali na vychádzku ku blízkemu jazierku v okolí školy. Naším cieľom bolo meranie teploty vzduchu, ako aj zisťovanie a meranie teploty vody v potoku. Popritom žiaci s radosťou pozorovali polozamrznuté jazierko v tomto ročnom období, vytvárali snehové gule a skúmali vlastnosti a podoby vody v prírode.

 • Ponožková výzva

  Ponožková výzva

  Naši žiaci sa dnes pondelok 21.3.2022 zapojili do ponožkovej výzvy a to všetko pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA DOWNOVHO SYNDRÓMU. Dali si rozdielne ponožky a týmto malým gestom vyjadrili podporu ľuďom s Downovým syndrómom. Chromozóm má tvar ponožky a títo ľudia majú o 1 na 21. chromozóme naviac. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti môže každý z nás búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život.

 • PUTOVANIE VODNEJ KVAPKY - Poznávacia záhrada

  S 1. a 2. ročníkom sme sa spoločne vybrali za putovaním vodnej kvapky. Tentokrát sme si ju našli v podobe snehovej vločky a trošku sme si ju skrášlili. Veď uznajte sami, kvapka sa nám vydarila.

 • TESTOVANIE 9 - 2022

  TESTOVANIE 9 - 2022

  Vážení rodičia, milí žiaci 9.ročníka,

  oznamujeme vám, že sa blíži termín dôležitej skúšky Testovania 9 - 2022, ktorého riadny termín sa uskutoční 6. apríla 2022. Prehľad základných informácii nájdete nižšie.

   

  Základné informácie o T9 – 2022.

   

  Testovanie je určené všetkým žiakom 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím). 

  Ciele testovania:

  • získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania,
  • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
  • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

  Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

  Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

   

  Riadny termín :

  6. apríl 2022 (streda) z predmetov matematika (MAT), slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL),

  7. apríl 2022 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL) a ukrajinský jazyk a literatúra (UJL). 

   

  Náhradný termín:

  • 21. a 22. apríl 2022 (štvrtok, piatok) v krajských mestách,
  • pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu, prihlasovanie žiakov na náhradný termín uskutočníte prostredníctvom https://testovanie.iedu.sk/nahradny.aspx do 8. apríla 2022.

   

   

  Harmonogram T9 – 2022:

   

   

  Testovanie 9 2022

  6. apríl 2022 (streda)

  Matematika

  08:00 – 08:10 h (10 minút)

  úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

  08:10 – 08:20 h (10 minút)

  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom       

  08:20 09:50 h (90 minút)

  administrácia testu z matematiky

  09:50 – 09:55 h (5 minút)

  zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

  09:55 10:20 h (25 minút)

  prestávka

  Slovenský jazyk a literatúra/Maďarský jazyk a literatúra

  10:20 – 10:25 h (5 minút)   

  úvodné pokyny a rozdanie OH

  10:25 – 10:35 h (10 minút)

  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10:35 11:45 h (70 minút)

  administrácia testu z vyučovacieho jazyka

  11:45 – 11:50 h (5 minút)

  zozbieranie testov a OH

  *Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

 • Prijímacie skúšky pre školský rok 2022/2023

  Prijímacie skúšky pre školský rok 2022/2023

  Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termíny zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

   

  V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímaciehokonania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:          

  Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

  1. termín: odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 

  2. 5. 2022 a v prípade potreby,  vzhľadom na počet uchádzačov, aj  3. 5. 2022  o odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 

  4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj  5. 5. 2022 a 6. 5. 2022

   

   

  2. termín: odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 

  9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj  10. 5. 2022 o odbory vzdelávania,  v ktorých sa vyžaduje overenie  špeciálnych schopností, zručností a nadania:

  11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj

  12. 5.2022 a 13. 5. 2022

   

  Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy

  Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

  - prvá fáza - overenie športového výkonu:  od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

  - druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022 (1. termín) alebo  11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022 (2. termín)

   

  Termíny pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 sú:

  • 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.); 
  • 24. 6. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka podľa § 66 ods. 6 školského zákona.    
 • OZNÁMENIE

  Na základe zmeny vyhlášky  s účinnosťou od 28.02.2022, ktorá upravuje nosenie rúšok na školách:

  • žiaci základných škôl nebudú musieť mať počas vyučovania prekryté horné dýchacie cesty,
  • mimo priestorov triedy, teda v situácii, keď dochádza k premiešavaniu, musia mať žiaci naďalej prekryté dýchacie cesty minimálne rúškom,
  • v škole naďalej platia ďalšie opatrenia ako je napríklad samotestovanie či ranný filter,
  • pedagógovia musia mať v triedach naďalej prekryté dýchacie cesty minimálne rúškom,

  K zmene došlo aj vo vyhláške zaoberajúcou sa  domácou izoláciou a karanténou:

  • povinná karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym sa nebude vzťahovať na žiakov a na pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní, ak táto osoba nemá klinické príznaky ochorenia a kontakt s pozitívnou osobou bol v rámci školy alebo iného obdobného zariadenia.

  AKÝ JE NOVÝ POSTUP PO ÚZKOM KONTAKTE?

  • Osoby, ktoré dovŕšili 6. rok života, musia mať po kontakte s pozitívnou osobou následne na verejnosti 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, ktorý môžu deti a žiaci v škole a v školskom zariadení nahradiť rúškom.
  • Úzke kontakty musia ďalej dodržiavať hygienu rúk a počas 10 dní obmedziť sociálny kontakt na príslušný kolektív triedy.

  POSTUP PO POZITÍVNOM TESTE SA NEZMENIL

  • U detí, ktoré boli pozitívne testované, naďalej platí minimálne päťdňová domáca izolácia (v závislosti od intenzity klinických príznakov).
  • Rovnako platí povinnosť, že u osôb od 6. roka života je následne nutné nosiť na verejnosti ďalších 5 dní respirátor, ktorý môžu deti a žiaci v škole a školskom zariadení nahradiť rúškom.

   

  Opatrenia v školských zariadeniach sumarizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v aktualizovanom ŠKOLSKOM SEMAFORE: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Cernina
  Cernina 30, 090 16 Cernina
 • + 421 054 7562218, 0911 420 443

Fotogaléria