Navigácia

Profil školy Súčasnosť školy História školy

O škole

Profil školy

Sme plnoorganizovaná  škola,  ktorá:

 • má  kvalifikovaných učiteľov,
 • zabezpečuje vyučovanie anglického jazyka od 2. ročníka,
 • má moderne zariadenú učebňu s prístupom na internet na vyučovanie informatiky a informatickej výchovy,
 • všetky učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami,
 • sa pravidelne zapája do projektov,
 • má telocvičňu,
 • má k dispozícii multifunkčné a futbalové ihrisko v areáli školy,
 • má vlastnú školskú jedáleň priamo v budove školy,
 • má pre žiakov k dispozícii ŠKD,
 • má centrum voľného času,
 • má  príjemné a upravené triedy,
 • má moderne zariadenú školskú kuchynku,
 • má dielňu na vyučovanie technickej výchovy,
 • organizuje výlety, exkurzie, školy v prírode, výstavy výrobkov žiakov, návštevy divadelných predstavení,
 • pravidelne koná akadémie ku Dňu matiek, na Vianoce a pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,
 • oživuje ľudové zvyky na Vianoce, Veľkú noc,
 • sa pravidelne zúčastňuje vedomostných, recitačných, výtvarných, športových  a iných súťaží,
 • má školskú knižnicu
 • tradične usporadúva pre žiakov: Deň detí, Karneval, Športové popoludnia, Odpoludnia na snehu, Týždeň školského tenisu, Noc v škole, Deň chôdze, Beh olympijského dňa, Deň zdravej výživy, Deň mlieka, Detské olympijské hry.
 • školský vzdelávací program má zameraný na: rozvoj jazykových kompetencií žiakov, vytvára  vhodné prostredie  na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, upevňuje a rozvíja regionálne ľudové tradície, vytvára podmienky na rozvíjanie schopností žiakov v oblasti počítačovej gramotnosti, rozvíja u žiakov komunikačné schopnosti.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Cernina
  Cernina 30, 090 16 Cernina
 • + 421 054 7562218, 0911 420 443

Fotogaléria