Navigácia

Školská jedáleň

Oznamy

Žiadame pracovníkov denného stacionára, aby sa počet klientov na stravu nahlásil vždy do 7.30 v daný deň.

Upozorňujeme stravníkov ZŠ, ktorí sú prihlásení na dobrovoľné vyučovanie, že od štvrtka 25.6.2020 sa z obedov nedá vyhlásiť!

Ďakujeme

 

Ceny stravných lístkov:

cudzí stravníci                                                2,80 €

zamestnanci                                                   0,96 €
I. stupeň                                                         1,08 € 
II. supeň                                                         1,16 €
MŠ                                                                 1,37 € + režijný poplatok 0,10 €

 

Poplatok za stravu detí v MŠ v školskom roku 2019/2020 uhradiť trvalým príkazom v banke alebo internetbankingom k 5. v mesiaci na účet :  

       IBAN: SK 07 0200 0000 0012 2916 3451

 

Čas výdaja obedov: 

      MŠ     1100 - 1130

      DS      1130 - 1200

       ZŠ      1200 - 1300

Olovrant pre MŠ: 1430

 

Stravu odhlásiť 24 hodín dopredu.

Telefonický kontakt p.Petrenková Iveta 0910 941 897, iveta.petrenkova@gmail.com.

 

V Cernine 28.08.2019                                                                      Mgr. Kveta Kostiková

                                                                                                               riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Cernina
    Cernina 30, 090 16 Cernina
  • + 421 054 7562218

Fotogaléria