Navigácia

Školská jedáleň

Oznamy

Žiadame pracovníkov denného stacionára, aby sa počet klientov na stravu nahlásil vždy do 7.30 v daný deň. 

 

Ceny stravných lístkov platná od 02.09.2021:

cudzí stravníci                                                1,26 € + režijný poplatok 1,54 € = 2,80 €

zamestnanci                                                   1,26 € + režijný poplatok 1,54 € = 2,80 €
I. stupeň                                                         1,08 € + režijný poplatok 0,22 € = 1,30 €
II. supeň                                                         1,16 € + režijný poplatok 0,14 € = 1,30 €
MŠ                                                                 1,37 € + režijný poplatok 0,10 €
  = 1,47 €

Poplatok za stravu detí v školskom roku 2021/2022 uhradiť trvalým príkazom v banke alebo internetbankingom k 1. v mesiaci na účet :  

       IBAN: SK 07 0200 0000 0012 2916 3451

Platba v hotovosti sa nevykonáva.

 

Čas výdaja obedov: 

      MŠ     1100 - 1130

      DS      1130 - 1200

       ZŠ      1200 - 1300

Olovrant pre MŠ: 1430

 

Stravu odhlásiť 24 hodín vopred alebo do 7 hodiny ráno v daný deň.

Telefonický kontakt p. Petrenková Iveta/školská jedáleň 0903 160 149, iveta.petrenkova@gmail.com

                                      

 

V Cernine 26.08.2021                                                                      Mgr. Kveta Kostiková

                                                                                                               riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Cernina
    Cernina 30, 090 16 Cernina
  • + 421 054 7562218, 0911 420 443

Fotogaléria